AKIRAKOKI 正晃行-始終相信"外型可以模仿、質量無法複製",敬請大家認明,唯有正晃行出品的系列產品,才有好品質。
所有產品 All

虹吸式咖啡壺

TCA-GD / TCA-CU

TCA-2(240ml)
TCA-3(360ml)
TCA-5(600ml)

BU-TCA 上座

BU-TCA-2
BU-TCA-3
BU-TCA-5

BL-TCA 下座

BL-TCA-2
BL-TCA-3
BL-TCA-5

虹吸壺專用支架(金)

ST-TCA-2、3 GD
ST-TCA-5 GD

虹吸壺專用支架(玫瑰金)

ST-TCA-2、3 CU
ST-TCA-5 CU

玻璃過濾器

全玻璃過濾器
外型專利 : 201630653860.5
功能專利 : 201621324564.1

玻璃過濾器-帶彈簧
外型專利 : 201630653862.4
功能專利 : 201621324565.6